[1]
M. Arias Maldonado, «Antropoceno sin Antropoceno », eunomia, n.º 13, pp. 321-326, sep. 2017.