Eustacchi, F. (2022). Entre nomos y physis: La multiformidad del discurso del sofista. ΠΗΓΗ/FONS, 6(1), 1-14. https://doi.org/10.20318/fons.2021.5502