EUSTACCHI, F. Entre nomos y physis: La multiformidad del discurso del sofista. ΠΗΓΗ/FONS, v. 6, n. 1, p. 1-14, 9 mar. 2022.