Eustacchi, F. (2022) «Entre nomos y physis: La multiformidad del discurso del sofista», ΠΗΓΗ/FONS, 6(1), pp. 1-14. doi: 10.20318/fons.2021.5502.