[1]
Aróstegui Sánchez, J. 2014. “La república en guerra y el problema del poder” Studia Historica. Historia contemporánea, Nº 3, (1985), pp. 8-19. HISPANIA NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. Segunda Época. (jul. 2014).