(1)
Rodríguez Morín, F. Aproximación biográfica a Joaquín Pérez De Arrieta (1784-¿?). Hispania Nova 2016, 44-65.