(1)
Rosenbusch, A. Guerra Total En Territorio Neutral: Actividades Alemanas En EspaƱa Durante La Primera Guerra Mundial. Hispania Nova 2016, 350-372.