(1)
Esculies Serrat, J. El Catalanismo Republicano De Manresa, Entre Acció Catalana Y Esquerra Republicana De Catalunya (1929-1931). Hispania Nova 2021, 27-56.