ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J. “La república en guerra y el problema del poder” Studia Historica. Historia contemporánea, Nº 3, (1985), pp. 8-19. HISPANIA NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. Segunda Época, 17 jul. 2014.