TOUBOUL, E. Les juifs des protectorats marocains dans les années 1920: La question de la naturalisation. HISPANIA NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. Segunda Época, n. 20, p. 932-949, 24 nov. 2021.