Touboul, E. (2021) «Les juifs des protectorats marocains dans les années 1920: La question de la naturalisation», HISPANIA NOVA. Primera Revista de Historia Contemporánea on-line en castellano. Segunda Época, (20), pp. 932-949. doi: 10.20318/hn.2022.6481.