[1]
J. Aróstegui Sánchez, «“La república en guerra y el problema del poder” Studia Historica. Historia contemporánea, Nº 3, (1985), pp. 8-19», Hispania Nova, jul. 2014.