Ruggeri, P. «A Reflection on African Religious Life Through the 21 Conferences of "L’Africa Romana” (1983-2020)». REVISTA DE HISTORIOGRAFÍA (RevHisto), n.º 36, diciembre de 2021, pp. 397-13, doi:10.20318/revhisto.2021.6566.