Lois González, Rubén C., Universidade de Santiago de Compostela