Lois González, Rubén Camilo, Universidade de Santiago de Compostela